Διοικητικό Συμβούλιο

Κωνσταντίνος Ζέρβας
Πρόεδρος
Τσιαπακίδης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος
Ράπτης Δημήτρης
Μέλος
Αηδονά Νέλλη
Μέλος
Κυριαζίδου Φωτεινή
Μέλος
Τσέτης Αθανάσιος
Μέλος
Μπαλαμούτσου Άρτεμις
Μέλος
Ιωάννης Χρ. Κανταράκης
Μέλος
Τσιουτάνη Μαρία
Μέλος
Παρέντε Σολομών
Μέλος
Ρασιδάκη Κυριακή
Μέλος